Styreevaluering

Har din virksomhet et velfungerende styre som har en aktiv rolle i selskapets strategi og utvikling? 

Er styret riktig sammensatt? Jobber styret godt sammen som kollegium og er samarbeidet med daglig leder godt? 

Hva bør forventes og hva kan eventuelt forbedres? 

Utnytter virksomheten potensialet i styrets samlede kompetanse og erfaring?

Disse spørsmålene og mange andre blir belyst i en ekstern og profesjonell styreevaluering utført av Viseres erfarne team.

Vår metodikk bygger på lang erfaring og består av både digital datainnsamling og intervjuer. Hele styret samt daglig leder deltar i evalueringen, og til slutt presenteres en rapport med resultat og anbefalinger.

For nærmere informasjon om styreevaluering eller et konkret tilbud, ta kontakt med Jon Gjerde  eller Ivar Borge.

Styrerekruttering

Flere og flere virksomheter forstår verdien av et profesjonelt styre. Styrearbeidet har blitt mer krevende og det er mye fokus på styrets ansvar knyttet til virksomhetens risiko både finansielt og omdømmemessig. Samtidig kan styret være en svært viktig ressurs for utvikling og strategiarbeid og innovasjon. Et godt styre består av ulike mennesker med ulik bakgrunn og erfaring som til sammen utfyller hverandre og bidrar til både kontroll og utvikling.

Viseres hodejegere har lang erfaring og stort kontaktnett, og kan bidra både med å se på hele styresammensetningen og avdekke viktige kompetansegap, samt å konkret finne kompetente, relevante og motiverte styremedlemmer til din virksomhet.

Ledergruppeutvikling

Er du fornøyd med effektivitet og samhandling i ledergruppen din? Vi hører ofte at ledergruppen ikke fungerer optimalt i forhold til samspill og kommunikasjon, også kalt ledergruppens effektivitet. Ettersom ledergruppens effektivitet har betydelig påvirkning på virksomhetens resultater mener vi at det er viktig å jobbe med drivere som påvirker og bidrar til en så så effektiv ledergruppe som mulig.

Visere har bistått flere virksomheter med lederutvikling der målet er å få til bedre kommunikasjon og samspill noe som igjen resulterer i større effektivitet og resultatforbedring. Gjennom gode prosesser der fokus er forretning og strategi lærer og trener vi ledergruppen i ulike teknikker som bidrar til at ledergruppen fremstår mer som et team enn en gruppe individualister.

Er du nysgjerrig på hva som skal til for å bedre teamet ditt? Er dette noe som gjelder din virksomhet? Vår metode er utviklet sammen med ledende organisasjonspsykologer og erfarne ledere. Visere har mange erfarne rådgivere i Visere som selv har mange års ledererfaring fra ulike bransjer og organisasjoner Vi håper at vi med vår kompetanse kan bidra til å skape resultater sammen med din ledergruppe.  

Ønsker du å få en mer effektiv og samstemt ledergruppe som bidrar til at virksomheten du leder skaper bedre resultater? Vi tar gjerne et uforpliktende møte for å høre om ditt og virksomhetens behov og hvordan vi sammen kan gjøre din ledergruppe til et mer effektivt team. 

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor